TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SWORN TRANSLATOR
OF THE ENGLISH LANGUAGE

O mnie

Katarzyna Kozłowska
Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1999 roku
Tłumaczenia – moja pasja.

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/5500/05.

Tłumaczeniami zajmuję się od ponad 20 lat, a moja droga zawodowa rozpoczęła się, gdy w 1997 r. ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia angielska o specjalności językoznawczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W 1999 roku uzyskałam uprawnienia tłumacza przysięgłego i od tego czasu zajmuję się zawodowo tłumaczeniami.

W roku 2007 ukończyłam Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe dla Tłumaczy na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie tłumaczeń prawniczych i sądowych – język angielski.

Jeśli masz pytania
zapraszam do kontaktu

oferta

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) wykonywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego i innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

Oferta typowych tłumaczeń poświadczonych obejmuje:

 • dokumenty metrykalne (akty stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • dokumenty szkolne (świadectwa, dyplomy, suplementy, zaświadczenia),
 • zaświadczenia na potrzeby urzędów podatkowych oraz ubezpieczeniowych,
 • dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu,
 • dokumenty tożsamości,
  firmowe dokumenty rejestracyjne,
 • umowy cywilnoprawne,
 • akty notarialne (akty założycielskie spółek, umowy sprzedaży),
 • dokumenty z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, (pisma procesowe, pozwy, wyroki, testamenty, itp.),
 • świadectwa kwalifikacyjne, zaświadczenia, certyfikaty,
 • dokumenty medyczne (karty informacyjne, opisy badań, zaświadczenia lekarskie),
 • dokumenty na zlecenia organów administracji publicznej: sądów, prokuratur, policji,
 • wszelkie inne dokumenty urzędowe.

Tłumaczenia ogólne – teksty prywatne, listy, pisma, streszczenia prac naukowych, ulotki, foldery
Tłumaczenia specjalistyczne – niepoświadczone teksty z różnych dziedzin specjalistycznych (np. z zakresu psychologii, medycyny, prawa, nauk humanistycznych, itp.)